جهش ماریوس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

ماریو می شود به جهان با پیمایش عمودی. اگر ماریو عجله او سقوط خواهد کرد به پرتگاه و شما را مجبور به شروع به بالا رفتن دوباره. راهنمای بازی:

کنترل بازی:

چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت می کند. تا کلید فلش - پرش.

MarioAdventurePlatformsCollecting JumpingLeapMarios