Lười biếng Liz 2 Hacked Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Lazy Liz 2 Hacked - Tất cả các cấp mở khóa.
Các phần tiếp theo của trò chơi đố addicting chúng tôi, nơi bạn cố gắng để đạt được bay và tránh chướng ngại vật trên đường đi của bạn .

Điều khiển:

Sử dụng chuột để chuyển đổi từ móc để móc.

StrategyFrogMouse SkillObstacleLazyHacked