Ngày giặt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22847 82.91% with 275 votes

Quản lý tiệm giặt của bạn khi bạn lấy các dân tộc quần áo bẩn để rửa, và ủi.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

Purchase Equipment UpgradesGirlManagementGirlsLaundry