หลักประกันด้านข้าง 2 เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   20 100% with 2 votes

พาลูกไปยังโซนคะแนนโดยไม่ได้รับผลกระทบ

ตัวควบคุมเกม:

บัตรผ่านขึ้น / ลงปุ่มลูกศร - - ซ้าย / ขวาปุ่มลูกศร. Move

SportsThrowingBallFootballLateralCollateral