وثیقه جانبی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

نگاهی به توپ به منطقه نمره بدون گرفتن آمار.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - پاس
بالا / پایین کلیدهای پیکان - حرکت می کند.

SportsThrowingBallFootballLateralCollateral