Cuối cùng sao Hỏa Tháp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Nhiệm vụ của bạn là để bảo vệ hành tinh sao Hỏa từ xâm lược con người, họ đang cố gắng để vượt qua nó. Bạn có tháp cuối cùng như một vũ khí để bắn kẻ thù, bảo vệ nó. Robot của bạn sẽ giúp bạn bằng cách thu thập tài nguyên.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesDefendLastMarsTower