لایکا پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

آیا می توانم یک پس زمینه خوب انتخاب کنید و لباس برای او سرگرم کننده ماجراجویی سفر؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsLaikaDressup