لیدی گاگا اتاق آرایشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

هنگامی که به اتاق خواب نیز معلوم می شود یک اتاق آرایش، پس از آن داشتن یک قبل را می توان با سرعت بیشتری انجام می شود. نه به خاطر وجود خواهد داشت هر گونه اتلاف وقت در حال اجرا را از یک اتاق به اتاق دیگر برای لوازم آرایشی و محصولات زیبایی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی این بازی.

DecorateGirlsDefaultLadyGagaMakeupRoom