Lady Gaga và Beyonce Makeover Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Cung cấp cho các nghệ sĩ nóng nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc một makeover.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlDress UpGroomingGirlsLadyGagaBeyonceMakeover