لیدی گاگا و بیانسه قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

به داغترین هنرمند در صنعت موسیقی قبل.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGroomingGirlsLadyGagaBeyonceMakeover