L.I.F.E. Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Trò chơi là một mô hình rất đơn giản của trình thường xuyên của cuộc sống. Năm chương từ thời thơ ấu đến tuổi già với năm cơ khác nhau. Kết thúc khác nhau phụ thuộc vào những gì quyết định các cầu thủ đã thực hiện trong quá trình chơi.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với .

EvadeMouse SkillCollecting