L.I.F.E. משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   20 100% with 2 votes

המשחק הוא מודל פשוטים ביותר של מהלך הרגיל של חיים. חמישה פרקים מילדותו ועד זקנה עם חמש מכניקה שונה. סופים שונים תלויים איזה החלטות השחקן הפך אותם במהלך המשחק.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם בלבד.

EvadeMouse SkillCollecting