L.I.F.E. بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این بازی یک مدل بسیار ساده و البته به طور منظم از زندگی است. پنج فصل از دوران کودکی تا پیری با پنج مکانیک متفاوت است. از انتهای مختلف بر آنچه تصمیمات بازیکن در طول گیم پلی ساخته شده بستگی دارد.

کنترل بازی:
این بازی با بازی.

EvadeMouse SkillCollecting