L נערת מניקור משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

שלוש L 's (לי, Lilou ולאה) הן פתיחת סלון יופי חשוב היכן הם יעשו מניקור. הם גם יהיו למכור טבעות יפות.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

GirlGroomingGirlsManicure