Kvakvapark משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   11 50% with 2 votes

אתה והצפרדעים Kulikvak וגזע Kvakulína בהחלקה במזחלת שלג. המטרה של המשחק היא לרכב את כל השקופיות במהירות אפשרית וללא כל תאונות. טריקים שונים ופריטים שנאספו במהלך לעזור לך לקבל את הזמן טוב יותר, או את הציון הסופי.

בקרות משחק:

חץ למעלה / W - האצת
חץ למטה / S -
חץ שמאלה / -
חץ ימני / D -
החלל נכון משופע - קפיצה ש - בטן הפלופ
E - עמידת ידיים
R - לאפס לcheckpoing

ArcadeDrivingKidsFrogWaterFunnySide ScrollingKvakvapark