نایت هواپیما، انتظار: کاهش از بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

نایت هواپیما، انتظار: کاهش از تیرانداز از بالا به پایین با 6 دشمنان منحصر به فرد و 5 سلاح های منحصر به فرد و 20 مرحله است. این شهر همچنین دارای 2 abilties منحصر به فرد است. سلاح های

ها و توانایی buyable و ارتقا با پول است که از دشمنان قطره است.

کنترل بازی:

استفاده از موس و صفحه کلید خود را برای دفاع از قلعه خود را!

ActionDefenseKnightPurchase Equipment UpgradesDefendAircraftPlanes