نایت و سحر و جادو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

پازل سحر و جادو بر اساس فیزیک جدید است. راهنما شوالیه را از طریق تمام پازل و ذخیره شاهزادگان. مرلین به شما کمک خواهد کرد. اما مراقب باشید از اسکلت های شیطانی. موفق باشید!

کنترل بازی:
ماوس

به بازی

PuzzleKnightSkeletonPrincess