Hiệp sĩ Tuổi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Như một cươi ngựa đấu thương tốt? Áo giáp lên, chọn một con ngựa và đi đến thị trấn! Đi xe nhanh và giữ mức lance của bạn để gây thiệt hại tối đa. Nâng cấp với vàng bạn kiếm được, và đi lang thang các vùng nông thôn, chọn chiến đấu với tất cả mọi người! Bạn có thể đánh bại các cảnh sát trưởng? Bedouin? Chắc chắn bạn cuộc tranh đấu giành!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với .

ActionMedievalKnightTiming Android