جراحی زانو - جراح شبیه ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

دختر بور به بیمارستان می آیند ، او نیاز به کمک به دلیل knee.As مجروح او یک دکتر ، شما باید برای او کار می کند و pefect حفظ زانوی او ، موفق باشید!

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Simulation Surgery Knee Surgeon Simulator Knee Surgery