کیوی تلاش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   128 60% with 20 votes

راهنما یک کیوی شجاع در تلاش خود را از طریق باغ وحش. بازی ماجراجویی واقعا کوتاه و شاد با یک پایان رضایت بخش است.

کنترل بازی:
استفاده از فلش و یا کلید WAD به حرکت و پرش. نگاهی توجه داشته باشید از نکات کیوی به شما بدهد.

AdventurePlatformsAnimalPenguinKiwisQuest