Kitten điểm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   45 44.44% with 9 votes

Bạn phải kiểm tra với một đèn pin mèo con dễ thương và bấm vào con mèo phổ biến nhất (màu vàng, màu xanh hoặc trắng).

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillKittenCuteSpot