نقطه ای بچه گربه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   45 44.44% with 9 votes

شما باید با یک چراغ قوه بچه گربه cute کمی را بررسی کنید و با کلیک بر روی رایج ترین بچه گربه (زرد، آبی یا سفید).

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillKittenCuteSpot