بوسیدن در جنگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

زن و شوهر معروف به جمع آوری توت فرنگی و امکان استفاده از حریم خصوصی از چشم انداز برای لذت بردن از عشق خود را به جنگل رفت. اما ... چه بد شانس! از paparazzi آنها را دنبال و آنها دوباره 'کمین در اطراف برای گرفتن یک عکس از یک بوسه پرشور. دان 'تی اجازه آنها دیده می شود و دون' تی میوه آبدار را فراموش کرده ام!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlLoveGirlsKissing Woods