بوسیدن در مصر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   229 70.97% with 31 votes

زمان این ها 'مصر! این دو عاشق در اولین تعطیلات خود را در مصر هستند. آنها بسیار هیجان زده، داشتن تعداد زیادی از سرگرم کننده است زیرا آنها دوست دارند که اهرام مصر و کاوش. اما عنوان شما در بوسیدن مصر می دانم ممنوع است! بنابراین کمک به این دو بوسه زمانی که هیچ کس در این است که به دنبال! از آن لذت ببرید بازی: بوسیدن در مصر!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlLoveRomanceAndroid GirlsKissingEgypt