بوسیدن در مرکز خرید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4514 76.27% with 59 votes

سخت بازپرسی کردن از ترخیص را فراموش کرده ام ... دزدکی حرکت کردن به جای بوسیدن و عشقبازی کردن با این مرد فوق العاده زیبا! کلیک کنید و نگه دارید و به سرقت یک بوسه محرمانه از رضایت دوست پسر، فقط دان 'تی گرفتار!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlLoveGirlsKissing ShoppingMall