Kiss The Lover Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Chọn giới tính và hôn người yêu của bạn những người sẽ được mặc trang phục khác nhau. Tìm ra và hôn người yêu của bạn trong số những người khác, những người giống như người yêu của bạn. Đạt được mục tiêu hôn của 100 trước thời gian quy định được hơn. Nếu bạn hôn người sai, bạn sẽ mất một cuộc sống. Tránh hôn trong khi những người khác nhìn chằm chằm như nếu không bạn sẽ có một cuộc sống.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlLoveKissLover