بوسه در کلاس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

مطمئن شوید که معلم دو بچه بوسیدن یکدیگر را متوجه نشدم. بوسه بیشتر به شما می شود امتیاز بیشتر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMouse SkillGirlLoveGirlsKissClass