Trong hôn Một thư viện Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Là nó có thể để nghiên cứu khi bạn đang ở trong tình yêu? Không, đó là hầu như không thể! Vì vậy, thay vì chuẩn bị cho các kỳ thi trong thư viện, hôn bạn trai của bạn trong khi không ai nhìn thấy! Đừng để bất cứ ai bắt bạn tang!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

LoveAndroid GirlsKissing DefaultLibrary