Vua của các hình dạng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Đặt cấu trúc của bạn và sau đó khi thời gian là đúng, rõ ràng họ làm cho hình dạng rơi nơi bạn muốn

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleKingShapes