کیم کارداشیان لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3025 54.55% with 55 votes

را کارداشیان bootylicous ترین یک مجموعه زیبا از لباس.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsKardashian