کامیون قاتل 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   94 69.23% with 13 votes

شورش در خیابان شکسته اند. استفاده از یکی از خودروهای پلیس شما را به این جنایتکاران. ترک ایستاده NOTHING! پیروز شدن در کنترل این شهر! موفق باشید

کنترل بازی:
از کلیدهای جهت دار

به رانندگی و لاغر
بار فضایی - جهت سوئیچ

DrivingObstacleBalancingStuntsSide ScrollingBalanceTruckKillerTrucks