Kill The xít Nhật Bản Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   123 80% with 15 votes

Peek trên gờ tường như bạn snipe mục tiêu và vịt xuống trước khi bị bắn.

Điều khiển:
S - Stand. A - Hide. Spacebar - Mục tiêu. Chuột - bắn.

ShootingActionShoot 'em UpSniperKillJapaneseNazi