Giết các anh hùng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Ngăn chặn creep từ đưa bạn ra ngoài như bạn thiết lập tháp pháo để bắn dọc theo các đường thẳng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

DefensePurchase Equipment UpgradesDefendAlienTowerAndroid KillHeroes