کودکان و نوجوانان بازی حافظه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

نمایش مهارت های حافظه خود را در این بازی کمی شیرین طراحی شده برای کودکان! سه عرشه مخصوص ماشینها ممنوع با افزایش سختی گنجانده شده است. رقابت با بازیکنان دیگر در سراسر جهان!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMatching Memory Android Default