Trẻ em Juice Shop-2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   126 66.67% with 18 votes

ông cửa hàng nước trái cây tốt nhất trong thành phố cho trẻ em, nơi trẻ em xếp hàng để mua nước trái cây yêu thích của họ. Cung cấp cho trẻ em của bạn khách hàng nước trái cây của họ mong muốn, don 't cho họ chờ đợi trong thời gian dài, chờ đợi thời gian sẽ được thể hiện trong màu đỏ, phục vụ họ trước đó hoặc họ sẽ rời cửa hàng mà không phải trả tiền. Phục vụ như nhiều trẻ em bạn có thể trong thời gian nhất định để có được mục tiêu tiền nạp và di chuyển đến cấp độ tiếp theo. Nhận tiền từ những đứa trẻ trả tiền sau khi họ để lại chỉ sau đó khách hàng tiếp theo có thể đến.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FoodCookingFood ServingManagementAndroid GirlsKidsJuiceShop-2