کودکان و نوجوانان فروشگاه آب میوه-2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   126 66.67% with 18 votes

او بهترین فروشگاه آب در شهر برای بچه ها، که در آن بچه ها صف تا به خرید آب های مورد علاقه خود را. به بچه ها مشتریان خود را آب مورد نظر خود را، دون 'تی آنها را برای مدت طولانی صبر کنید، در حال انتظار زمان خواهد شد با رنگ قرمز نشان داده، آنها را قبل از آن خدمت می کنند و یا آنها را فروشگاه بدون پرداخت پول به ترک. به عنوان بسیاری از بچه ها شما می توانید در زمان داده شده برای به دست آوردن هدف لودر پول و حرکت به مرحله بعد. نگاهی به پول از بچه ها پرداخت پس آنها را ترک تنها پس از مشتری بعدی می توانند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FoodCookingFood ServingManagementAndroid GirlsKidsJuiceShop-2