کودکان و نوجوانان تخم مرغ Deviled شده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

تخم Deviled شده یا تخم مرغ حساس هستند تخم مرغ سفت در نیمه قطع و با تخم مرغ سفت 'زرده مخلوط شده با مواد مختلف پر شده است. تخم مرغ Deviled شده معمولا به کار گرفته شده اند. سرد است. آنها به عنوان یک ظرف جانبی، اشتها آور و یا یک غذای اصلی خدمت کرده است، و یک روز تعطیل معمولی و یا مواد غذایی حزب. تخم مرغ عید پاک معمولا به deviled تخم مرغ ساخته شده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlCookingGirlsDeviled