הילדים ורגר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

לשנן ולהתאים את הוראותיו של כל אחד מהם הילדים.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleKidsMatching Memory Android Burger