Rocket đứa trẻ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Rocket đứa trẻ chỉ là trung bình, tuân thủ pháp luật công dân - ngoài việc thực tế, ông có siêu cường. Ngoài ra, ông cũng phải đối phó với tình trạng của ông mắc bệnh tiểu đường loại 1. Quản lý lượng đường trong máu của mình được liên kết với siêu cường của mình. Nếu nồng độ của mình quá cao, ông 'll mất khả năng bay! Quê hương đứa trẻ Rocket 's, Rift thành phố, đang bị tấn công từ kẻ chủ mưu tội phạm sắt Thunder, người đã phát hành một tích trữ của robot thù địch trên các công dân tự vệ. Đó là công việc Kid Rocket 's để ngăn chặn chúng! Tuy nhiên, ông có thể quản lý lượng đường trong máu của mình và cứu thành phố cùng một lúc?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với .

PlatformsSuper Hero