موشک بچه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

گذشته از این واقعیت که او تا به ابر قدرت ها - موشک بچه فقط به طور متوسط ​​شما، مطیع قانون شهروندان است. علاوه بر این، او نیز باید با شرایط خود از دیابت نوع 1 مقابله. مدیر عامل سطح قند خون خود را به ابر قدرت او در ارتباط است. اگر سطح خود را دریافت کنید بیش از حد بالا، او 'شما توانایی پرواز از دست دادن! بچه موشک 'ها شهر، ریفت شهر، مورد حمله قرار گرفت از مجرم اصلی آهن تندر، که یک ذخیره از روبات های خصمانه بر شهروندان بی دفاع را منتشر کرده است. این کار بچه موشک 'است برای متوقف کردن آنها! اما می تواند قند خون خود را به او مدیریت و نجات شهرستان در همان زمان؟

کنترل بازی:
این بازی با بازی.

PlatformsSuper Hero