Kawairun משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   73 70% with 10 votes

לרוץ מהר ככל שאתה יכול, להימנע מהמכשולים, ולנסות להגיע רחוק ככל האפשר מבלי ליפול.

בקרות משחק:
השתמש שמאל וימין כדי להזיז, לחץ למעלה כדי לקפוץ, למטה כדי להחליק.

השתמש במקשי WASD אם לשחק במצב שחקן 2.

RacingObstacleRunningKawairun