کیک Kawaii بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

این کیک زیبا Kawaii دوست دارم به خورده شود! لباس آنها را در لوازم جانبی رنگارنگ و خوشمزه و حفاری به هم سرگرم کننده!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlDecorateCookingGirlsKawaiiCupcakes