Kanye Vs. Taylor Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Sân khấu là của bạn, bạn kiếm được nó. Nhưng bây giờ bạn sẽ phải chiến đấu cho nó.

Điều khiển:
Trái / phải phím mũi tên - Walk
không gian -. Sử dụng Moonman
Hiển thị Kanye ai là người chiến thắng thực sự với một giải thưởng vào mặt.. Giữ anh ta ra khỏi sân khấu, do đó bạn có thể hoàn thành bài phát biểu của bạn.

FightingActionFunnyParodyKanyeTaylor