Kaban כבשים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   123 80% with 15 votes

משכנע יותר מאשר כלב רועים, לקבל החזיר שלך כדי להביא את בית הלהקות! לנוע כבשים כדי להסיע אותם אל גדר של התאמת צבעים. לאסוף את יכולות מיוחדות מהגדרות: לאסו לתפוס כבשים או צמר להתמזג עם העדר. עצי תפוח פגע לכוח ולנקודות נוסף, וכן להגביר את ערמות חציר כדי לנקות אותם מן הדרך.

בקרות משחק:
W, A, S, D מקשים / חץ - העבר - Shift

. Boost - M.. מפת עכבר
- הבט מסביב / להשתמש ביכולת מיוחדת.

Role PlayingAnimalKabanSheep