خالکوبی جاستین بیبر قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   266 81.25% with 32 votes

جاستین را دوست دارد به پوشیدن آخرین سبک، اما او همیشه personalisez لباس های خود را. به این ترتیب او به نظر می رسد بزرگ هر جا او می رود. این که آیا او انتخاب یک نگاه کلاسیک، و یکی از زیبا، و یا لباس های گاه به گاه برای پوشیدن در یک روز به طور منظم، خال کوبی خنک قطعا سبک خود را تکمیل کنید.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpGirlsMakeover / Make-upDefaultJustinBieberTattoos