جاستین بیبر و سلنا گومز اتاق فن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   8024 76.92% with 104 votes

از جاستین بیبر و سلنا گومز در حال سرعت در حال تبدیل شدن به زن و شوهر قدرت نهایی، این فن فوق العاده می خواهد تا مطمئن شوید که او تا به هر نام تجاری قطعه جدیدی از موسیقی و هر نقاشی جدید گزینه پوستر سرد! دان 'تی اجازه روند به شما منتقل شده با این بیبر عالی و خاطرات گومز است!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و از طریق دکوراسیون اتاق شناور برای این فن فوق العاده.

DesignFantasyCelebrityHomeDecorateBieberJustinDecorationCelebDecoratingSelenaBedroomGomez