فقط خفه شو و برون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بازی فلش رسمی با نام آهنگ rhinanna ضربه (خفه شو و برون) یکپارچهسازی با سیستمعامل بازی رایگان است. چالش مهارت رانندگی خود را در 10 آهنگ های مختلف و تلاش برای تبدیل شدن به شماره یک.

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان برای کنترل و رانندگی ماشین شما را.

DrivingRacingObstacleJustShutDrive