فقط اضافه کردن بیکن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

صبحانه های مورد علاقه خود، ناهار، یا کسی که شام ​​میخورد غذا چیست؟ میان وعده مورد علاقه شما چیست؟ در مورد آن فکر می کنم برای یک لحظه و سپس اضافه کردن بیکن، شاید یک کمی سس شکلات. شما دوباره 'خوش آمدید.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlDecorateCookingAndroid GirlsJustBacon