Bug Jurassic Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nhảy trên nền tảng bằng cách giữ nút chuột xuống cho thời hạn khác nhau.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

PlatformsJumpingAndroid Jurassic