جنگل مافیا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جنگل مافیا فیزیک مبتنی بر بازی تیر اندازی با از تندرست گلوله و Ragdoll است. هدف این است که کشتن تمام دشمنان به عنوان گلوله کمتر که ممکن است، با این حال مراقب برای اشیاء است که می تواند گزاف گویی کردن و ضربه زدن به شما (بازیکن)، که ممکن است شما یک زندگی از دست بدهند. این بازی شامل 30 سطح منطقی و در آن بازیکن باید سنجیده اشیاء را به دقت توسط تندرست گلوله و کشتار به نوبه خود به عنوان دشمنان بسیاری را در یک زمان حرکت می کند.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به ساقه دشمنان، توجه داشته باشید که توپ تندرست در دیوار.

ShootingActionGunsJungleAndroid Mafia